۱

روش های تولید الیاف صرفنظر از قطر آنها به چهار گروه اصلی تقسیم بندی می شوند: ترریسی، خشک ریسی، مذاب‌‌ریسی و ژل‌‌ریسی. این چهار گروه که در اعصار مختلف صنعت نساجی و تولید الیاف، ابداع و توسعه یافته‌‌اند ، هر یک دارای مزایا و محدودیت‌‌های خاص خود هستند.بهبود ویژگی‌‌های عملکردی الیاف، فناوران صنعتی و محققان را به سمت کاهش قطر الیاف سوق داده است و در چهار دهه‌ی اخیر تولید الیاف نانومتری نتیجه همگرایی میان صنعتگران و فناوران بوده است. روش هایی مانندالکتروریسی، کشش، خودآرایی، اکستروژن و نیروریسی از جمله روش‌‌های در حال توسعه برای تولید نانوالیاف بوده که برخی در مقیاس صنعتی نیز به کار گرفته شده‌اند.
با این حال یکی از چالش‌‌های کلیدی در تولید نانوالیاف، دست یابی به روش‌‌هایی است که از سرعت و بازده کافی متناسب با تولید منسوجات صنعتی برخوردار باشند.

۲

در این راستا، از سوی ستاد توسعه فناوری‌نانو، مسابقه‌‌ای تحت عنوان «چالش فناورانه افزایش سرعت تولید نانوالیاف» برگزار می‌‌شود. این چالش در قالب دومساله‌ی زیر مطرح می‌‌شود:

مسئله‌‌ اول

یکی از اصلی‌‌ترین نقاط ضعف در تولید نانوالیاف پایین بودن سرعت تولید در روش‌‌های موجود است. با توجه به فرضیات و ویژگی‌‌های عملکردی مطرح شده ذیل، راه‌‌حل(یا راه حل‌‌هایی) را برای رسیدن به نرخ تولید ذکر شده ارائه نمایید.

۱- روش تولید: محدودیتی در انتخاب روش تولید وجود ندارد. روش پیشنهادی می‌‌تواند از میان روش‌‌های موجود انتخاب شود یا ابداعی باشد.
۲- ماده:در انتخاب جنس نانوالیاف هیچ محدودیتی وجود ندارد. البته شایان ذکر است دردسترس بودن ماده انتخابی ضرورت دارد.
۳- قطر الیاف:حداقل بخشی از الیاف تولیدشده باید قطری کمتر از۱۰۰ نانومترداشته باشد.
۴- شکل الیاف: نانوالیاف تولیدشده می‌‌تواند لایه‌‌ای یا توده‌‌ای باشد.
۵- وزن الیاف:وزن نانو الیاف تولیدشده باید حداقل۵ گرم در۱۰۰ سانتی‌مترمربع(در شکل لایه‌‌ای) یا ۵ گرم در هر ۱۰۰۰ سانتی متر مکعب (درشکل توده‌‌ای) باشد
۶- مدت زمان: نانوالیاف تولیدشده با قید وزنی فوق‌‌الذکر باید حداکثر در مدت زمان یک ساعت تولید شود.

مسئله‌‌ دوم

در مسئله دوم، هدف افزایش نرخ تولید در روش الکتروریسی است. با توجه به فرضیات و ویژگی‌‌های مطرح شده ذیل، راه‌‌حل(یا راه حل‌‌هایی) را برای رسیدن به مقصود مسئله ارائه کنید.

۱- روش تولید: روش انتخابی باید الکتروریسی باشد.
۲- ماده: پلیمر انتخابی باید حلال آلی داشته باشد. البته شایان ذکر است دردسترس بودن ماده انتخابی و حلال آن ضرورت دارد.
۳- قطر الیاف:کسری از الیاف تولیدشده باید قطری کمتر از۱۰۰ نانومترداشته باشد.
۴- شکل الیاف: نانوالیاف تولیدشده می‌‌تواند لایه‌‌ای یا توده‌‌ای باشد.
۵- وزن الیاف: وزن نانوالیاف تولیدشده باید حداقل۵ گرم در۱۰۰ سانتی‌مترمربع(در شکل لایه‌‌ای) یا ۵ گرم در هر ۱۰۰۰ سانتی متر مکعب (درشکل توده‌‌ای) باشد
۶- مدت زمان: نانوالیاف تولیدشده با قید وزنی فوق‌‌الذکر باید حداکثر در مدت زمان یک ساعت تولید شود.

photo_2016-06-08_20-31-29

 

 

لطفا جهت دریافت فرم شرکت در چالش، موارد زیر را تکمیل نمایید:

* نام و نام خانوادگی

* آدرس پست الکترونیکی

* تلفن همراه

ممنون! فرم شرکت در چالش را از این لینک دانلود کنید

‘;

۴

 

از طریق فرم زیر، فایل‌ را از کامپیوتر انتخاب کرده و آپلود نمایید: